• ป้ายชื่อกิจการ ภาพที่ 1
  • พื้นที่/บรรยากาศภายใน ภาพที่ 1
  • พื้นที่/บรรยากาศภายนอก ภาพที่ 1
  • ภาพอื่นๆ ภาพที่ 1
  • Hi-Light หรือ จุดเด่นที่ต้องการประชาสัมพันธ์ ภาพที่ 1
CHANYA CLINIC JOMTIEN
481/10-11 ทัพพระยา NONG PRUE BANG LAMUNG CHON BURI 20260
TEL : (+66) 038-303-762
EMAIL : chanya@doctor.com
Office Hour : 09:00 - 21:00
DESCRIPTION : This medical clinic at Jom Thien Beach provides all medical treatments with modern examination room and modern equipments. This clinic serves all patients by skillful doctor’s advices and examinations. This clinic open 11.00 – 16.00 everyday. For more information, please call 038-303762.